Nowoczesny Samorząd

 

 

 

 

 

NOWOCZESNY SAMORZĄD

Projekt NOWOCZESNY SAMORZĄD realizowany przez Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie ma pomóc podnieść poziom jakości świadczonych usług w 28 urzędach jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego.

W ciągu dwóch lat trwania projektu wzmocniony zostanie potencjał administracji samorządowej tych jednostek, zmodernizowane zostanie zarządzanie pracy w urzędach. 740 pracowników przejdzie dostosowane do potrzeb szkolenia. Urzędnicy podniosą  swoje kompetencje o nowe kwalifikacje niezbędne do stosowania elektronicznego obiegu dokumentów. Zapoznają się także z wybranymi modułami wdrożonego sytemu PUMA. W czasie trwania projektu urzędnicy 28 jednostek samorządu terytorialnego podniosą swoją wiedzę na temat standardów i jakości świadczonych przez nich usług za pomocą badania satysfakcji klientów. Sporządzone zostaną raporty rekomendacyjne wspomagające zarządzanie jednostek biorących udział w szkoleniach. W rezultacie poprawi się funkcjonowanie urzędów, a w czasie dwóch lat wspólnych działań na rzecz poprawy pracy, wdrożony zostanie kodeks etyczny.