E-Urzędnik

E-URZĘDNIK

„E-urzędnik” jest projektem współfinansowanym ze środków unijnych i budżetu państwa. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1

 

Projekt „E-urzędnik” ma na celu podniesienie kompetencji urzędników administracji publicznej w zakresie obsługi systemów informatycznych używanych przez urzędy gmin i starostwa powiatowe. W ramach wcześniejszego projektu „Wrota Warmii i Mazur” samorządy terytorialne otrzymały oprogramowanie do realizacji e-usług. W związku z powyższym projekt „E-urzędnik” jest uzupełnieniem szkoleniowym do projektu „Wrota Warmii i Mazur”.
 
Projekt szkoleniowy skierowany jest do 112 jednostek samorządu terytorialnego woj. warmińsko-mazurskiego, pracowników urzędów gmin i starostw powiatowych, którzy wyrazili chęć podniesienia kompetencji w zakresie obsługi systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu.
 
Jednym z planowanych zadań projektu jest przeszkolenie urzędników administracji publicznej w obsłudze systemów informatycznych, którego wykonawcą jest ZETO Olsztyn Sp. z o.o. jako właściciel wdrożonego oprogramowania.
 
Projekt zakłada przeszkolenie łącznie 2047 osób, z czego 80% stanowią urzędnicy zatrudnieni w urzędach gmin wiejskich bądź miejsko-wiejskich.
 
Szkolenia odbywają się w trzech formach:

  • szkolenia grupowe, w których biorą udział pracownicy urzędów znajdujących się na terenie poszczególnych powiatów. W celu usprawnienia organizacji szkoleń grupowych zatrudniono koordynatorów lokalnych, których zadaniem jest pomoc przy organizacji szkoleń grupowych w poszczególnych miastach powiatowych
  • szkolenia indywidualne: w tym wypadku trenerzy odwiedzają każdy urząd biorący udział w projekcie. Dzięki temu trenerzy mogą dostosować się do potrzeb danego urzędu i skupić na problemach występujących w danej jednostce
  • szkolenia e-learningowe: każdy z uczestników szkolenia ma możliwość szkolenia e-learningowego, które stanowi uzupełnienie zdobytych umiejętności oraz utrwalenie wiedzy.

Celem projektu „E – urzędnik” jest:

  • przygotowanie pracowników 112 jednostek samorządu terytorialnego woj. Warmińsko-Mazurskiego do świadczenia e-usług w ramach wdrożonych narzędzi
  • usprawnienie wykonywanych zadań urzędów pod względem merytorycznym i organizacyjnym
  • podniesienie kompetencji oraz umiejętności z zakresu komunikacji informatycznej z uwzględnieniem potrzeb osób szkolonych.