Zrealizowane zadania

ZREALIZOWANE PROJEKTY PRZEZ STOWARZYSZENIE SKARBNIKÓW SAMORZĄDOWYCH WARMII I MAZUR W SZCZYTNIE: