Projekt CUMP

Podstawowe informacje o Projekcie

Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP

Cel projektu: Poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast:
1. Zabrza (P1),
2. Skierniewic (P2),
3. Piły (P3),
4. Nowego Dworu Mazowieckiego (P4)
5. Piaseczna (P5)
w okresie od 02.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

Planowane efekty projektu: Efektem realizacji projektu będzie wsparcie 5 jednostek samorządu terytorialnego i podniesienie kompetencji 190 pracowników tych jednostek, poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki realizacji Projektu wdrożone zostaną rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

Wartość projektu: 1 305 004,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 099 138,24 zł


Dodano dnia 13.03.2019
Informacja o rekrutacji i dokumentach LINK
Regulamin rekrutacji LINK


Dodano dnia 04.04.2019
Informacja o rekrutacji uzupełniającej LINK


Dodano dnia 15.04.2019
Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu (wersja 1.8) LINK


Dodano dnia 20.05.2019
Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu (wersja 1.9) LINK


Dodano dnia 31.05.2019
Informacja o rekrutacji i dokumentach LINK
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami LINK


Dodano dnia 25.07.2019
Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu (wersja 2.0) LINK


Dodano dnia 19.08.2019
Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu (wersja 2.1) LINK


Dodano dnia 05.09.2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, poniżej 221 000 EUR, na realizację zamówienia pt.: "„Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury dla 5 partnerów projektu Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”


Dodano dnia 03.10.2019
Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu (wersja 2.4.2) LINK


Dodano dnia 07.10.2019
Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu (wersja 2.5) LINK


Dodano dnia 31.10.2019
Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu (wersja 2.6) LINK


Dodano dnia 09.12.2019
Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu (wersja 2.8) LINK


Dodano dnia 29.01.2020
Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu (wersja 2.9) LINK


Dodano dnia 04.02.2020
Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu (wersja 3.0) LINK


Dodano dnia 10.02.2020
Informacja o rekrutacji uzupełniającej LINK


Dodano dnia 19.02.2020
Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu (wersja 3.1) LINK


Dodano dnia 20.04.2020
Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu (wersja 3.3) LINK

 

 

Odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na Wdrożenie zintegrowanych systemów

oraz niezbędnej infrastruktury dla 5 partnerów projektu Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP.