Realizowane projekty

STOWARZYSZENIE SKARBNIKÓW SAMORZĄDOWYCH WARMII I MAZUR W SZCZYTNIE REALIZUJE NASTEPUJĄCE PROJEKTY: