Zarząd

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie:

1. Henryk Samborski - Prezes

2. Tadeusz Szyszka - Wiceprezes

3. Mariusz Nowak - Sekretarz

4. Łukasz Moczydłowski - Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

1. Marta Tamoń

2. Tadeusz Kisiel

3. Wiesław Kobus


Henryk Samborski

Prezes Stowarzyszenia

Telefon: 608 503 679


WYKSZTAŁCENIE:

DODATKOWE KWLAIFIKACJE:

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

UMIEJĘTNOŚCI:
 
Bardzo dobra umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i nawiązywania kontaktów
Bardzo dobra znajomość rynku finansów publicznych i sposobów pozyskiwania środków na cele społeczne
Szeroko pojęta umiejętność w zakresie działalności społecznej (wielokrotne wyróżnienia i podziękowania za pracę społeczną w organizacjach młodzieżowych i społecznych)

WYRÓŻNIENIA:

Wyróżnienia i odznaczenia w okresie szkoły średniej, studiów i pracy zawodowej (najważniejsze ):

 • 2003 - 2004 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Podyplomowe Studia Integracji Europejskiej i Współpracy Transgranicznej
 • 1996 - 1997 r. Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie – Podyplomowe Studia dla Menadżerów w zakresie Rachunkowości i Finansów
 • 1971 - 1976 r. Studia inżyniersko-magisterskie na Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie- Kierunek Ekonomika i Organizacja
 • 2003 r. Certyfikat auditora wewnętrznego Nr GAG-160/A/OKP
 • 2001 r. Świadectwo kwalifikacyjne Min. Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych Nr 24356/01
 • 1996 r. Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie – Kurs NT. zamówień publicznych
 • 1992 r. Syndyk Masy Upadłościowej i Likwidatorów Podmiotów Gospodarczych.
 • 1999-2011 r. Skarbnik Powiatu Szczycieńskiego
 • 1993-1999 r. St. Inspektor Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
 • 1984-1990 r. Naczelnik Gminy Świętajno
 • 1982-1984 r. Dyrektor Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach Pasymskich
 • 1981-1982 r. Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Myszyńcu
 • 1976-1981 r. Z-ca Naczelnika Gminy Rozogi, Kierownik Gminnej Służby Rolnej – Dyrektor  Średniego Studium Rolniczego w Rozogach
 • 1976 r. Indywidualna praktyka zawodowa w Austrii
 • 1988 r. Srebrny krzyż zasługi
 • 1987 r. Zasłużony dla Warmii i Mazur
 • 2005 r. Złoty Krzyż nadany przez Prezydenta RP za zasługi w działalności samorządowej.