o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych powstało w 2005 roku. Spełnienie wszelkich wymogów formalnych i procedur rejestracyjnych, dostosowanie Statutu do obowiązującego prawa trwało niespełna pół roku i oficjalnie Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność pod koniec marca 2006 roku.

 
Celem powstania Stowarzyszenia było stworzenie organizacji, która niezależnie od innych instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych będzie udzielała pomocy technicznej i merytorycznej jednostkom samorządowym regionu Warmii i Mazur, a także podmiotom gospodarczym.
 
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia działania te realizowane są m.in. poprzez:

  • doskonalenie zawodowe pracowników - organizowanie kursów, szkoleń i konferencji,

  • pomoc doradczą samorządom,

  • kształcenie i rozwijanie umiejętności kadr jednostek finansowych sfery samorządowej,

  • pomoc i doradztwo w zakresie narzędzi zarządzania finansami,

  • prowadzenie kontroli finansowych dla samorządów gmin, miast i powiatów w celu poprawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu,

  • prowadzenie edukacji z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania,

  • doradztwo zawodowe dla uczestników szkoleń, kursów i seminariów.

 Deklaracja członkowska (PDF)