Kontakt

Stowarzyszenie Skarbników
Samorządowych Warmii i Mazur
w Szczytnie

12-100 Szczytno, ul. Staszica 46
woj. warmińsko-mazurskie
Tel. kom. +48 608 503 679

e-mail: skarbnicy@gazeta.pl
NIP: 745-175-99-20
REGON: 280078433
 

Instytucja szkoleniowa zarejestrowana w WUP w Olsztynie pod numerem 2.28/00005/2006
Krajowy Rejestr Sądowy:
0000246812
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer konta:
94 8838 0005 2001 0101 1520 0001
Bank Spółdzielczy w Szczytnie