Wniosek o zmanę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

statut

26 listopada 2012 r. Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie złożyło wniosek o zmanę danych w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) w związku ze zmianą w składzie zarządu Stowarzyszenia oraz zapisów w statucie Stowarzyszenia.

 

Statut Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie do pobrania ze strony:

Pliki do pobrania