Wiejski Jarmark Ludowy w Olszynach - 19.10.2014

plansza informacyjna jarmark olszyny 2014 www

Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i mazur w Szczytnie oraz Izba Rolnicza w Olszynach zapraszają 19 października 2014 roku na Wiejski Jarmark Ludowy w Olszynach pod patronatem Posła na Sejm RP Zbigniewa Włodkowskiego

 

W PROGRAMIE:

godz.10.00

- OTWARCIE WYSTAWY DAWNEGO SPRZĘTU GOSPODARSKIEGO I ROLNICZEGO

od godz.11.00

- WYSTĘPY ZESPOŁÓW LUDOWYCH

- WRZOSY Z DŹWIERZUT

- ZESPÓŁ KURPIOWSKI WYSTEK

- MAZURY ZE SZCZYTNA

- KLONOWSKIE KURPSIANKI

- JAŚKOWE DZIEWCAKI Z KOLONI

POKAZY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym celem Wiejskiego Jarmarku Ludowego jest aktywizowanie mieszkańców obszaru LGD poprzez budowanie kapitału społecznego na wsi oraz wykorzystanie zasobów kulturowych i historycznych poprzez samoorganizację mieszkańców.

Ponadto ważnym zadaniem tej operacji jest:

- promocja lokalnych zespołów ludowych,

- kultywowanie tradycji regionalnych,

- aktywizacja środowisk wiejskich,

- promocja aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu,

- pobudzanie aktywności społeczności lokalnej,

- kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wejskich
Wiejski Jarmark Ludowy w Olszynach współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013