Uchwała NR 7/2012 z dnia 13.04.2012r.

zarzad
Z dniem 13 kwietnia 2012 roku na mocy Uchwały Nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia, powołano na Członka Zarządu Stowarzyszenia Pana Andrzeja Wasilewskiego, ktory złożył rezygnację z pełnienia funkcji dnia 13 kwietnia 2012 roku.

 

 


DO POBRANIA PISMO INFORMUJĄCE O REZYGNACJI PANA ANDRZEJA WASILEWSKIEGO Z CZŁONKOWSTWA W ZARZĄDZIE STOWARZYSZENIA SKARBNIKÓW SAMORZĄDOWYCH WARMII I MAZUR W SZCZYTNIE:

Pismo - Andrzej Wasilewski