Projekt 4 Ukraine

Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie NIP: 7451759920, KRS: 0000246812 jako organizacja pożytku publicznego uprzejmie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu 4 Ukraine. Utworzyliśmy stronę internetową www.4ukraine.net oraz stronę na Facebook. Ponadto przebudowujemy stronę internetową skarbnicy.eu.

Zbieramy środki finansowe na zakup artykułów pierwszej pomocy w tym w szczególności na zakup środków ochrony zdrowia oraz życia z przeznaczeniem dla mieszkańców Ukrainy walczącej z okupantem rosyjskim, który najechał na ten kraj i prowadzi bezsensowną nikomu niepotrzebną wojnę, zabijając niewinnych ludzi w tym dzieci i kobiety. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w tej akcji. Podajemy rachunki bankowe utworzone w Banku Spółdzielczym w Szczytnie na które można wpłacić każdą kwotę w różnych walutach w tym:

1. IBAN-PL, SWIFTCODE-POLUPLPR: PL94 8838 0005 2001 0101 1520 0001 - PLN,

2. IBAN-PL, SWIFTCODE-POLUPLPR: PL29 8838 0005 2001 0101 1520 0007 - USD,

3. IBAN-PL, SWIFTCODE-POLUPLPR: PL56 8838 0005 2001 0101 1520 0006 - EUR,

Do realizacji tej celowej akcji zaangażowaliśmy wolontariuszy z terenu całej Polski. Wyłoniliśmy przewoźników którym już przekazujemy dokonane wyżej wymienione zakupy, którzy dostarczają pomoc zgodnie z przeznaczeniem

W IMIENIU POTRZEBUJĄCYCH DZIĘKUJEMY

Z POWAŻANIEM

Prezes Zarządu SSSWiN

Henryk Samborski