Program działania Stowarzyszenia na 2012 rok

plany

PROGRAM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA SKARBNIKÓW SAMORZĄDOWYCH WARMII I MAZUR W SZCZYTNIE NA 2012 ROK

 

 

 

 1. Szkolenia dla pracowników samorządowych i jednostek samorządu terytorialnego.
  Zakłada się kontynuowanie dotychczasowej działalności Stowarzyszenia w tym zakresie. Planowane jest zwiększenie liczby szkoleń. W związku z tym planuje się aktywniejsze włączenie Członków w organizację szkoleń – chodzi głównie o propozycję doboru tematyki, wykładowców i miejsc organizacji spotkań. Kwestią organizacyjną zajmować się będą pracownicy Stowarzyszenia.
  Tematyka spotkań do indywidualnych uzgodnień z Członkami Stowarzyszenia i innymi zainteresowanymi osobami (chodzi o szkolenia prowadzone na konkretne zlecenie osoby lub jednostki organizacyjnej).
  Przedstawiane przez Członków Stowarzyszenia propozycje tematyki szkoleń będą wnikliwie analizowane i realizowane w miarę możliwości kadrowych.
 2. Szkolenia dla osób bezrobotnych
  Stowarzyszenie nadal będzie brać udział w przetargach Powiatowego Urzędu Pracy na organizację szkoleń dla bezrobotnych z terenu powiatu szczycieńskiego
 3. Inne zadania
  Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie do końca czerwca będzie realizowało Projekt „Nowoczesny Samorząd”, którego realizacja rozpoczęła się z dniem 01.07.2010. Projekt ten adresowany jest do 28 jednostek samorządowych i jego celem jest podniesienie kompetencji 740 pracowników o niezbędne kwalifikacje do korzystania z elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz z wybranych modułów wdrożonego systemu PUMA w czasie trwania projektu i podniesienie wiedzy urzędników na temat standardów i jakości świadczonych przez nich usług.
  Z dniem 01.04.2012 Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie przystąpi do realizacji Projektu „Mentor Świadomej Nauki Zawodu”, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych 288 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Cel będzie osiągnięty do końca 02.2014, na terenie całego kraju.
 4. Inne projekty
  Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie złożyło wnioski na realizację następujących projektów w 2012 roku:
  1)    Cykliczne zawody sportowe w piłce siatkowej młodzieży z Rejonu Wileńskiego, - Litwa, Żywica i Wybranych Powiatów Warmii i Mazur.
  2)    Młodzieżowa Wystawa Poplenerowa Warmia – Mazury 2012 „Warmia i Mazury według wizji młodzieży 2011”
  3)    III Młodzieżowy Maraton Artystyczno-Sportowy „Żyj z Pasją”
  4)    Integracyjna Wymiana Młodzieży Pomiędzy Młodzieżą Rejonu Wileńskiego – (Gimnazjum Niemenczyn) – Litwa a Młodzieżą Rejonu Warmii i Mazur (Gmina Dźwierzuty) - Polska
  Pracownicy Stowarzyszenia uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach z zakresu możliwości aplikowania o środki unijne.
  Planuje się przygotowanie projektu z zakresu szkoleń tematycznych dla skarbników i pracowników samorządowych. Tematyka szkoleń/wykładów do uzgodnienia pomiędzy Członkami Stowarzyszenia. Spośród kilku propozycji wybierze się tę, która uzyska największą aprobatę. Wybór instytucji/organizacji finansującej – do przedyskutowania.
 5. Audyty.
  W tym zakresie planowana jest kontynuacja zadań z roku 2011, dotycząca audytów wewnętrznych w następujących gminach;
  1.    Gmina Dźwierzuty
  2.    Gmina Biskupiec
  3.    Gmina Węgorzewo
  4.    Gmina Iława
  5.    Gmina Susz
  6.    Starostwo Węgorzewo
  oraz składanie nowych ofert na audyty na rok 2012 i 2013.
  W związku z prowadzonym w tym kierunku rozszerzeniem działalności przewiduje się zwiększenie zatrudnienia.

Za Zarząd:
Henryk Samborski

Szczytno, dn. 30 marca 2012 r.