Prezydium Senatu RP - Zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

SENATRP

Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br. zgodnie z § 7 ust. 1 Uchwały nr 30 Prezydium Senatu z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, rozpatrzyło wniosek Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur o zlecenie zadania o charakterze programowym pod nazwą: CYKLICZNE ZAWODY SPORTOWE W PIŁCE SIATKOWEJ MŁODZIEŻY Z REJONU WILEŃSKIEGO, ŻYWCA I WYBRANYCH POWIATÓW WARMII I MAZUR.

W ramach zadania została przyznana dotacja w pełnej wnioskowanej kwocie 16 120 zł