Nowy Zarząd Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie

zarzad

23 listopada 2012 r. w Olsztynie na Nadzwyczajnym Walnym Spotkaniu Członków Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie powołano nowy Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

 

Nowy Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes - Henryk Samborski

Wiceprezes - Tadeusz Szyszka

Sekretarz - Mariusz Nowak

Członek Zarządu - Bogdan Podolak