Mentor Świadomej Nauki Zawodu - zaproszenie do projektu

mentor

Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie przystąpiło do realizacji  projektu  p.n.  "Mentor Świadomej  Nauki  Zawodu" w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III Wysoka Jakość Systemu Oświaty i Działania "Otwartość Systemu Edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie".

Adresatami projektu jest 288 czynnych zawodowo nauczycielek i nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorek i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodach: elektryk oraz technik elektryk, mechanik oraz technik mechanik i murarz oraz technik budownictwa.
Projekt adresowany jest do osób zamieszkałych i pracujących w placówkach oświatowych na terenie całego kraju.
W ramach realizacji projektu zakładamy współpracę z renomowanymi przedsiębiorstwami w danej branży – charakteryzującymi się kulturą pracy oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii.
Warunkiem realizacji stażu w zgłoszonym przedsiębiorstwie będzie sprawdzona możliwość jego prawidłowej organizacji i przeprowadzenia.
Przygotowany plan stażu realizowany będzie w ramach 4 zjazdów. Staże odbywać się będą w 4 blokach tematycznych według potrzeb uczestników projektu. W każdym bloku zawodowym przeprowadzone zostaną staże w grupach liczących po 8 osób. Realizacja każdego z bloków  przedzielona będzie pracą w szkole w celu prze-ewaluowania przyswojonej wiedzy.
Dzięki wdrożeniu w proces kształcenia zawodowego nowoczesnych technik i technologii, zaktualizowaniu fachowej wiedzy, nabyciu dodatkowych umiejętności zawodowych, a także kontaktowi z nowoczesną organizacją pracy w Uczestnikach Projektu ukształtuje się postawa innowacyjności oraz podniosą się kwalifikacje dydaktyczne. Skutkiem udziału w projekcie będzie m.in. zastosowanie atrakcyjnych metod pracy z uczniem.
Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie zainteresowane jest tym, żeby w projekcie brali udział również pracujący na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nauczycielki i nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz instruktorki i instruktorzy praktycznej nauki zawodu kształcący w zawodach: elektryk oraz technik elektryk, mechanik oraz technik mechanik i murarz oraz technik budownictwa. W związku z tym bardzo prosimy o zainteresowanie projektem Dyrektorów Szkól oraz nauczycieli pracujących w jednostkach organizacyjnych powiatu.
Bardzo liczymy, iż wszyscy kształcący w w/w zawodach pracujący na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wezmą udział w realizacji projektu "Mentor Świadomej nauki zawodu".
W przypadku zainteresowania naszym projektem prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem pod nr telefonu 89 623 26 28 (osoba kontaktowa: Agnieszka Kaczmarczyk).

strona projektu: www.mentor-zawodu.pl


PREZES ZARZĄDU
Henryk Samborski
 
Szczytno, 09.05.2012 r.