Mentora Świadomej Nauki Zawodu, projekt, nauczanie, szkoły, zawód, zawodowe, technika, technikum, nauczyciele zawodu, doszkalanie, elektryk, mechanik, murarz, technik budownictwa, mechanik pojazdów, technik elektryk,

Mentor Świadomej Nauki Zawodu - III Etap Rekrutacji Trwa !!!

mentor

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie. Partnerem projektu jest Warmińsko-Mazurskie Związek Pracodawców Prywatnych. Projekt realizowany jest na terenie całego kraju. Projekt „Mentor świadomej nauki zawodu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest umożliwienie podniesienia poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych 288 nauczycielom wykładającym w szkołach zawodowych. Projekt zakłada zorganizowanie cyklu staży, które pomogą powiązać dotychczasowe solidne doświadczenie z zakresu metod nauczania z praktyką nauczanego przedmiotu. Poprzez współpracę z min. 20 renomowanymi przedsiębiorstwami z całego kraju, projekt zapewni nauczycielom zawodu nie tylko możliwości pogłębienia wiedzy, ale też zdobycie umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz poznanie nowoczesnych technologii stosowanych w rzeczywistych warunkach pracy. Pomoże także pedagogom zdobyć dodatkowe umiejętności w zawodach: elektryk, mechanik, murarz i technik budownictwa, mechanik pojazdów oraz technik elektryk na poziomie szkoły zawodowy i technika. Projekt wypracuje gotowe do wdrożenia efektywne rozwiązania doskonalenia zawodowego, które ułatwią powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyczną nauką zawodu tak, by absolwenci szkół mogli od razu dobrze funkcjonować w realiach zakładu pracy.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W III ETAPIE PROJEKTU !!!

Szczegółwy opis projektu, zasady rekrutacji oraz program staży dostępne na stronie: www.mentor-zawodu.pl