Mazury Cud Natury - wystawa poplenerowa

SetWidth150-plakatskarbmazurycudnatury-photo
Wystawa poplenerowa projektów młodzieżowych "Żyj z Pasją" w ramach kampanii Mazury Cud Natury.
Pod Patronatem Honorowym: MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Celem wystawy jest przedstawienie potencjału twórczego i działań artystycznych młodych Polaków z Polski i Wileńszczyzny oraz pokazanie piękna przyrody i architektury regionu Warmii i Mazur, widzianego przez młodych artystów, którzy dzielą się z nami swoją artystyczną wizją realizowaną w różnych technikach. Udział młodzieży na plenerach malarskich i fotograficznych jest okazją do nawiązywania nowych przyjaźni, stanowi wzajemną inspirację w działaniach twórczych, które są również formą nauki życia w grupie, wspólnego rozwiązywania problemów, tak twórczych jak i z życia codziennego. Powstałe podczas projektów więzi i kontakty umożliwią uczestnikom projektów organizowanie w przyszłości wspólnych przedsięwzięć o charakterze artystycznym, także w Rejonie Wileńskim. Warsztaty prowadzone z udziałem artystów plastyków oraz fotografików pozwoliły zarówno na naukę jak i na poprawienie posiadanego warsztatu.

Ekspozycja jest wynikiem pracy młodzieży pochodzącej z polskich rodzin zamieszkałych na Wileńszczyźnie (Rejon Wileński na Litwie) oraz w Powiecie Szczycieńskim, Piskiem, Nidzickim, Mrągowskim, Węgorzewskim oraz Żywieckim. Młodzież uczestnicząca w dotychczasowych projektach wyraża nadzieję, że plenery artystyczne wejdą na stałe do kulturalnego kalendarza regionu Warmii i Mazur.

Powstała wystawa jest efektem niezwykle udanych projektów, realizowanych przez Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie, których celem jest wspieranie działań twórczych, integracyjnych i przygotowujących młodzież z Polski i Litwy do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 
PATRONAT HONOROWY:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO JACEK PROTAS

Harmonogram wystawy:
 • 15.01.2012 - 28.02.2012
  - Powiat Węgorzewski
 • 01.03.2012 - 30.04.2012
  - Dom Kultury Polskiej w Wilnie (Litwa)
  - Muzeum Etnograficzne w Niemenczynie (Litwa)
 • 01.05.2012 - 31.05.2012
  - Powiat Piski
 • 01.06.2012 - 30.06.2012
  - Powiat Mrągowski
 • 01.07.2012 - 31.07.2012
  - Powiat Nidzicki
 • 01.08.2012 - 31.08.2012
  - Powiat Żywiecki

PROJEKT REALIZOWANY POD BEZPOŚREDNIM PATRONATEM STAROSTÓW:
 Powiatu Szczycieńskiego - Pana Jarosława Matłach
 Rejonu Wileńskiego – Panią Marię Rekść
 Powiatu Żywieckiego – Pana Andrzeja Zielińskiego
 Powiatu Piskiego – Pana Andrzeja Nowickiego
 Powiatu Węgorzewskiego - Panią Halinę Faj
 Powiatu Mrągowskiego - Pana Bogdana Kurty
 Powiatu Nidzickiego – Pana Ludwika Ekierta
 
PROJEKT REALIZOWANY DZIĘKI POMOCY:
 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 
ORGANIZACJA, WSPÓŁORGANIZACJA, WSPARCIE:
 STOWARZYSZENIE SKARBNIKÓW SAMORZĄDOWYCH WARMII I MAZUR W SZCZYTNIE
 POLSKA MACIEŻ SZKOLNA NA LITWIE
 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM W SZCZYTNIE
 
PATRONAT MEDIALNY:
 KUREK MAZURSKI
 WĘGORZEWSKI TYDZIEŃ