5.10.2012 - Rezygnacja z członkowstwa Pani Lucyny Łukaszewicz

zarzad

Z dniem 5 października br. Pani Lucyna Łukaszewicz zrezygnowała z członkowstwa w Stowarzyszeniu Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie.

 


pismo - Pani Lucyna Łukaszewicz