29.09.2012 - Święto Plonów w Pikieliszkach

pikieliszki
29 września 2012 Prezes Stowarzyszenia Pan Henryk Samborski uczestniczył w 17-stym Święcie Plonów Rejonu Wileńskiego w Pikieliszkach przy Dworku marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezes przekazał Pani Mer Rejonu Wileńskiego Marii Rekść symboliczny chleb z herbem Rejonu Wileńskiego wykonany przez Pana Benedykta Bielskiego ze Szczytna.

Tegoroczne dożynki w Pikieliszkach zgromadziło wiele znamienitych gości, m. in. Byli Poseła na Sejm RP Jarosław Kalinowski, ambasador RP w Wilnie Janusz Skolimowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, wileński radny Józef Kwiatkowski, europoseł, prezes AWPL Waldemar Tomaszewski, posłowie Leonard Talmont, Michał Mackiewicz, Jarosław Narkiewicz oraz wielu honorowych gości z Polski i liczni przedstawiciele samorządów Litwy.