22.10.2012 - Rezygnacja Pani Haliny Bartkowskiej

zarzad

Z dniem 22 października br. Pani Halina Bartkowska zrezygnowała z członkowstwa w Stowarzyszeniu Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie.

 


Pismo - Halina Bartkowska