13.04.2012 - Walne zebranie Stowarzyszenia oraz szkolenie

LOGOSKARBNICY2

Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie serdecznie zaprasza 13 kwietnia 2012r. na Walne Zebranie i szkolenie dotyczące: Ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

WYKŁADOWCY:
 Janusz Facon- Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
 Ireneusz Rek - Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
 
 PROGRAM SZKOLENIA:
9.30 - 9.40 otwarcie spotkania - Prezes Stowarzyszenia - Henryk Samborski
 
 9.40 - 11.30 Dyscyplina Finansów Publicznych i realizacja budżetów JST - Ireneusz Rek i Janusz Facon
 
 11.30 - 12.00 Przerwa na kawę i ciastko
 12.00 - 13.00 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 
 13.15 - 14.15 Obowiązki Samorządów wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Mariusz Rychnik - Dyrektor Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiG w Olsztynie
 
 14.15 - 14.45 Narzędzia wsparcia samorządów we wdrażaniu zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Mirosław Hiszpański - Prezes Krajowej Agencji Informacyjnej „INFO"
 
 14.45 – 15.15 Cloud computing - szansa na tanią i profesjonalną informatyzację JST z uwzględnieniem Systemu Zarządzania Odpadami w gminie - Bartosz Piasecki
 
 TERMIN I MIEJSCE!
 
13 kwiecień 2012 r. Sala konferencyjna Krajowa Agencja informacyjna "INFO" Sp. z o.o.. Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn

KOSZT SZKOLENIA: Bezpłatnie
 
 PROSIMY O POTWIERDZENIE OBECNOŚCI
 
 Prezes Stowarzyszenia
  Henryk Samborski