13.04.2012r. odbyło się walne zebranie stowarzyszenia

zarzad

W dniu 13 kwietnia 2012 r. odbyło się w sali konferencyjnej Krajowej Agencji informacyjnej "INFO" Sp. z o.o.. Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn, walne zebranie członków Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie.

 

 


Pobrania w formacie PDF dokumenty z zebrania:

Lista obecności z walnego zebrania 13.04.2012r.

Protokół nr 1/2012 z walnego zebrania 13.04.2012r.

Uchwała nr 3/2012 w sprawie przyjęcia Programu Działania Stowarzyszenia na 2012 r.

Uchwała nr 5/2012 w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia

Uchwała nr 6/2012 w sprawie odwołania członka Zarządu Stowarzyszenia

Uchwała nr 7/2012 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia


Inne dokumenty:

Rezygnacja Andrzeja Wasilewskiego z członkowstwa w Zarządzie Stowarzyszenia