Audyty

AUDYTY

 

świadczymy usługi w zakresie:
 
Opracowania dokumentacji zapewniającej funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej o czym stanowi Art. 68 i Art. 69 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póz. zm.) w niżej wymienionym zakresie :

  1. Opracowanie procedur zapewniających funkcjonowanie kontroli zarządczej (systemu kontroli zarządczej) dla powiatu/miasta/gminy.
  2. Ustalenie obszarów ryzyka.
  3. Opracowanie cyklu audytu.
  4. Opracowanie planów audytu.

Ponadto badanie bilansów, przeprowadzanie doraźnych i planowanych kontroli finansowych w szczególności z zakresu wydatków publicznych.
 
Wykonujemy audyty systemowe zgodne z planem, mające na celu sprawdzenie funkcjonowania kontroli zarządczej. Sporządzamy sprawozdania z wykonanych planów audytu. Proponujemy usługi dotyczące kontroli finansowych jednostek organizacyjnych j.s.t., które są częścią kontroli zarządczej w każdej organizacji.
 
Wykonujemy usługi dotyczące audytów zewnętrznych dla zadań, które są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 i muszą być wykonane po zaawansowaniu 50% zadania przed jego zakończeniem.
 
Prowadzenie audytów zewnętrznych i wewnętrznych oraz wszelka pomoc w tym kontrole finansowe służące umacnianiu samorządowej działalności administracji publicznej należy do podstawowych zadań statutowych Stowarzyszenia.
 
Cena za usługi do uzgodnienia.